Cách điều chỉnh tính năng cân…

Tính nang cân b?ng màu s?c trên Apple TV du?c th?c hi?n b?ng cách dua hu?ng camera tru?c c?a iPhone…

Màn hình iPhone không vuốt đư…

Trong quá trình s? d?ng di?n tho?i Android hay iPhone, v?n d? v? c?m ?ng không ho?t d?ng là v?n d? …

Màn hình iPhone bị trắng - 5 …

iPhone là di?n tho?i di d?ng c?c k? dáng tin c?y, nhung ngay c? nh?ng di?n tho?i di d?ng t?t nh?t c…

VoiceOver là gì? Cách bật, tắ…

Ch?c h?n nhi?u b?n s? d?ng iPhone dã lâu nhung chua h? s? d?ng d?n tính nang VoiceOver, dây là m?t …

Cách phóng to thu nhỏ cỡ chữ …

B?n c?m th?y font ch? trên di?n tho?i c?a mình quá nh?, b?t ti?n trong vi?c s? d?ng ho?c lu?t web. …

Hướng dẫn cách phát WiFi trên…

iPhone h? tr? ngu?i dùng s? d?ng di?m truy c?p cá nhân d? chia s? Internet v?i các thi?t b? khác. B…

Cách cập nhập iOS trên iPhone…

Apple luôn du?c d? cao trong vi?c duy trì c?p nh?t phiên b?n iOS m?i cho di?n tho?i iPhone c?a hãng…

Cách chia sẻ WiFi trên iPhone…

B?n mu?n chia s? m?t kh?u Wi-Fi cho ngu?i khác nhung không mu?n nói cho h? m?t kh?u ho?c don gi?n l…

Cách bật tắt, chỉnh chế độ im…

Ði?u ch?nh t?t, b?t ch? d? im l?ng trên iPhone có th? b?ng nhi?u cách don gi?n khác nhau, ch?c ch?n…

iOS 14.5 có gì mới? iPhone nà…

iOS 14.5 v?a du?c phát hành vào ngày 27/04/2021 v?a qua v?i nhi?u c?i ti?n và thay d?i. Hãy cùng kh…

iPhone nhận WiFi nhưng không …

Vào m?t ngày d?p tr?i, iPhone c?a b?n d?t nhiên nh?n WiFi nhung không th? truy c?p m?ng. Bài vi?t s…

Cách cài nhạc chuông cho iPho…

B?n mu?n cài nh?c chuông hay cho iPhone c?a mình nhung chua bi?t cách làm th? nào? Bài vi?t này s? …

Cách xem ảnh, đặt ảnh làm nền…

Có l? các b?n cung dã không còn xa l? gì khi nh?c d?n Apple Watch. M?t chi?c d?ng h? thông minh dan…

Cách xóa tin nhắn trên Apple …

Apple Watch cho phép ngu?i dùng s? d?ng nhi?u ch?c nang thông minh, m?t trong s? dó là ch?c nang nh…

Cách mở khóa Face ID khi đeo …

Trong th?i COVID-19, khi mà ai ai cung ph?i deo kh?u trang khi di ra du?ng thì vi?c m? khóa iPhone …

3uTools là gì? Cách cài đặt v…

Các ?ng d?ng nhi?u ti?n ích dang ngày càng phát tri?n. M?t trong s? dó là ?ng d?ng 3uTools du?c cun…

Tổng hợp 3 Cách định vị, tìm …

M?t trong nh?ng ch?c nang vô cùng giá tr? d?i v?i các "tín d?" Apple là tìm thi?t b? khi b? m?t. Bà…

Apple ra mắt dòng biến thể mà…

N?u là m?t tín d? c?a Apple thì b?n ch?c ch?n r?t mong ch? nh?ng thông tin m?i nh?t v? chi?c di?n t…

Spotlight trên iPhone là gì? …

N?u b?n là ngu?i có s? thích s? d?ng các dòng s?n ph?m iPhone, ch?c h?n b?n dã t?ng nghe qua Spotli…

Cách xóa nhiều số điện thoại …

N?u ph?i xóa t?ng s? danh b? trên iPhone s? khi?n b?n m?t khá nhi?u th?i gian b?i ph?i l?p l?i thao…Address: 99 PhuongTranTo - Tan Phu - DongNai - Vietnam - Email: info@15s.vn - Phone: 818.337.007 - Website: 15s.vn
Copyright © 2007 - 15S. All rights reserved