TOP 5 game cờ vua hay nhất tr…

C? vua là m?t môn th? thao trí tu? vô cùng có ích, vi?c có th? choi ? b?t kì dâu, b?t kì noi nào là…

Chuyên trang Game App TGDĐ: T…

S? lu?ng ?ng d?ng u?c tính trên Google Play Store là 2.9 tri?u, và có d?n 310 ?ng d?ng du?c thêm m?…

Hướng dẫn cách tạo tài khoản …

Origin là m?t c?ng game tr?c tuy?n cho phép b?n t?i và mua các t?a game các nhau t?i trang ch?, nó …

Chuột gaming khác gì chuột vă…

Chu?t gaming là ph? ki?n b?t bu?c v?i m?t game th?, v?y nó có gì d?c bi?t và có gì khác v?i m?t con…

Quay lại khoảnh khắc xuất thầ…

Liên Quân Mobile là t?a game r?t du?c yêu thích t?i c?ng d?ng Vi?t Nam. Trong game, ngu?i dùng có t…

5 cách tối ưu điện thoại Andr…

PUBG Mobile là t?a game khá HOT g?n dây v?i d? ho? c?c d?p và l?i choi h?p d?n. Tuy nhiên không ph?…

8 mẹo đơn giản giúp bạn chơi …

B?n dam mê t?c d?, b?n thích các dòng siêu xe trong Asphalt 9 nhung các tr?n dua c?a b?n không mang…

Cẩm nang cách lên đồ ép ngọc …

Liên Quân Mobile là t?a game trên di?n tho?i r?t du?c yêu thích b?i c?ng d?ng ngu?i choi t?i Vi?t N…

3 bước tăng chỉ số FPS trong …

B?n choi game Liên Quân Mobile hay b? gi?t lag? Hôm nay mình s? hu?ng d?n cho các b?n cách b?t ch? …

Hướng dẫn tải CS GO phiên bản…

CS:GO, m?t t?a game fps dình dám nh?t hi?n nay trên toàn th? gi?i. Và n?u b?n mu?n tr?i nghi?m t?a …

Hướng dẫn chơi PUBG Mobile tr…

N?u b?n dang mu?n tham gia "d?u tru?ng sinh t?" PUBG trên máy tính nhung l?i không có tài kho?n cun…

Cấu hình để chơi mượt game St…

T?a game Stranded Deep dã mang d?n m?t làn gió m?i cho th? gi?i game sinh t?n hi?n nay, là m?t t?a …

Hướng dẫn tải Liên Minh Huyền…

Cái tên Liên Minh Huy?n Tho?i(LOL) du?ng nhu dã không còn xa l? gì v?i chúng ta. LMHT Là m?t trong …

Top 5 cách ẩn mình hiệu quả t…

M?t trong nh?ng y?u t? có th? d? dàng giúp b?n giành chi?n th?ng trong PUBG là ti?p c?n và t?n công…

Top 9 món vũ khí hữu dụng nhấ…

PUBG là m?t t?a game dang r?t thu hút các b?n game th? hi?n nay không ch? vì l?i choi r?t phong phú…

5 điểm khác biệt của Mobile L…

Mobile Legends: Bang Bang là m?t game trên di?n tho?i n?i ti?ng trên th? gi?i và dã du?c VNG dem v?…

Cấu hình để chơi mượt game Ap…

Apex Legends là m?t trong nh?ng t?a game Battle Royale l?y b?i c?nh l?y b?i c?nh t? vu tr? Titanfal…

Hướng dẫn tải và cài đặt game…

Apex Legends là m?t t?a game hoàn toàn m?i thu?c th? lo?i Battle Royale, l?y b?i c?nh t? vu tr? Tit…

Bí kíp không thể thiếu để chi…

Mùa dông này, game th? dã có th? hoàn toàn chìm d?m trong m?t b?n d? m?i, c?c hot c?a t?a game PUBG…

Trải nghiệm ngay PUBG phiên b…

N?u b?n dã t?ng choi t?a game sinh t?n PUBG thì ch?c h?n b?n s? không th? b? qua du?c ch? d? choi m…Address: 99 PhuongTranTo - Tan Phu - DongNai - Vietnam - Email: info@15s.vn - Phone: 818.337.007 - Website: 15s.vn
Copyright © 2007 - 15S. All rights reserved