Cách bật/tắt chế độ hạn chế t…

M?t s? b?n khi lu?t YouTube s? g?p khó khan khi ti?p c?n m?t s? n?i dung có trên n?n t?ng này, ho?c…

60 bài thơ buồn đến nao lòng,…

Ai trong cu?c d?i cung s? có lúc chán n?n, mu?n buông xuôi. Và lúc ?y, m?i ngu?i l?i có m?t cách ri…

Cách khắc phục lỗi tài khoản …

Ðôi lúc tài kho?n Zalo c?a b?n b? khóa m?t cách b?t ng? và b?n không bi?t rõ nguyên nhân vì sao mìn…

Cách vô hiệu hóa, khóa tạm th…

Có nh?ng lúc mà b?n bu?n khi xem l?i nh?ng k? ni?m cu, d?c bi?t là nh?ng hình ?nh trên Instagram. N…

Tại sao không đăng ký được Fa…

Facebook là m?ng xã h?i và du?c r?t nhi?u ngu?i s? d?ng. Vi?c t?o tài kho?n Facebook r?t ph? bi?n v…

Cách khôi phục tin nhắn đã xó…

M?t s? tin nh?n quan tr?ng trên Zalo không may b? xóa di và b?n dang loay hoay d? tìm l?i chúng nhu…

Cách đăng nhập Zalo Web trên …

Hi?n nay, Zalo d?n tr? nên là m?t ?ng d?ng m?ng xã h?i không th? thi?u. B?n có th? s? d?ng Zalo cho…

Cách tạo nhóm (group) trên ứn…

LINE là m?t ?ng d?ng dùng d? nh?n tin, g?i di?n tho?i ho?c video có âm thanh hoàn toàn mi?n phí du?…

Chế độ public là gì? Cách thi…

Ð? d?m b?o s? riêng tu cho ngu?i dùng trên m?ng xã h?i, bên c?nh vi?c ?n thông tin cá nhân, Faceboo…

Cách khắc phục lỗi không đăng…

B?n là ngu?i thu?ng xuyên truy c?p vào Facebook trên di?n tho?i hay laptop, nhung b?ng nhiên vào m?…

Hướng dẫn cách chặn quảng cáo…

B?n dang xem video trên YouTube vô cùng gay c?n ho?c lãng m?n, gi?a lúc hay mà l?i xu?t hi?n qu?ng …

Cách đăng ký, đăng nhập Insta…

Instagram là m?ng xã h?i chia s? hình ?nh không còn quá xa l? v?i gi?i tr? hi?n nay. Tuy nhiên còn …

Cách thay đổi tình trạng mối …

Tr?ng thái quan h? (Relationship status) trên m?ng xã h?i Facebook là m?t tính nang khá thú v? giúp…

4 cách tìm phim mà không nhớ …

Phim ?nh có l? là m?t ph?n không th? thi?u trong cu?c s?ng. Tuy nhiên, trí nh? con ngu?i có h?n, kh…

Vì sao Facebook không có nút …

N?u b?n dùng m?ng xã h?i Facebook và d? ý s? th?y m?t s? tài kho?n không có nút k?t b?n trên Facebo…

Hướng dẫn cách xóa tài khoản …

Zalo là m?t m?ng xã h?i có th? nh?n tin và g?i video có âm thanh mi?n phí dang du?c dông d?o ngu?i …

Cách tăng lượt theo dõi trên …

Tính nang theo dõi trên Facebook cho phép ngu?i theo dõi có th? nhìn th?y t?t c? m?i th? b?n c?p nh…

Không thể gửi yêu cầu kết bạn…

Th?nh tho?ng ngu?i dùng g?p r?i khi không th? g?i yêu c?u k?t b?n trên Zalo. Bài vi?t này s? ch? ra…

Bị chặn đăng nhập Facebook tr…

Khi b?n dang dang nh?p Facebook trên di?n tho?i, máy tính thì b?n phát hi?n mình b? ch?n dang nh?p …

Cách xem mặt mình có bị lệch …

TikTok là m?t trong nh?ng m?ng xã h?i trên n?n t?ng video và âm nh?c hi?n dang du?c nhi?u ngu?i ua …Address: 99 PhuongTranTo - Tan Phu - DongNai - Vietnam - Email: info@15s.vn - Phone: 818.337.007 - Website: 15s.vn
Copyright © 2007 - 15S. All rights reserved