9 cách sửa lỗi Windows Has St…

L?i Windows Has Stopped This Device Code 43 hay còn g?i d?y d? là Windows has stopped this device b…

3 cách xóa, gỡ ứng dụng trên …

MacBook có cách s? d?ng và các thao tác phím b?m khác v?i các máy ch?y Window. Vì v?y, nhi?u ngu?i …

Cách sửa lỗi không chụp được …

H?u h?t ngu?i dùng máy tính d?u quá quen thu?c v?i thao tác ch?p ?nh màn hình. Tuy nhiên, dôi lúc n…

Cách xóa update, gỡ cài đặt b…

B?n c?p nh?t Windows 10 giúp máy tính kh?c ph?c du?c m?t s? l?i x?y ra ? phiên b?n cu và có thêm nh…

Chuột máy tính bị đơ, bị liệt…

Chu?t máy tính là m?t thi?t b? không th? thi?u d?i v?i ngu?i dùng máy tính hi?n nay. Tuy nhiên, tro…

Hướng dẫn cách mở khóa laptop…

Vi?c cài m?t kh?u cho laptop không ch? giúp tang tính b?o m?t mà còn tránh du?c s? xâm nh?p trái ph…

Màn hình máy tính bị kẻ sọc -…

Khi b?n s? d?ng máy tính sau m?t th?i gian dài, màn hình máy tính c?a b?n d?t nhiên xu?t hi?n nh?ng…

Cách thay đổi giao diện, màu …

B?n dang s? d?ng Windows nhung giao di?n ch? d? (theme) quá nhàm chán và b?n mu?n d?i gió? Hãy cùng…

Hướng dẫn cách cài Windows 10…

Cài d?t Windows không còn quá xa l? d?i v?i nh?ng ai s? d?ng máy tính h? di?u hành Windows c?a Micr…

8 mẹo ghi chép, sử dụng Notio…

Ð?i v?i chúng ta, có l? Notion là công c? giúp qu?n lý công vi?c c?c h?u ích, ti?n l?i và thu?ng dù…

TOP 7 ứng dụng vẽ sơ đồ tư du…

So d? tu duy là m?t công c? h? tr? vi?c ghi nh? cung phân tích v?n d? vô cùng hi?u qu?. Tuy nhiên v…

Cách chuyển đổi tiền tệ trên …

Ch?c nang GOOGLEFINANCE trong Google Trang tính hay Google Sheet trên máy tính là công c? giúp b?n …

Cách khắc phục lỗi không mở đ…

H? di?u hành Windows 10 hi?n nay du?c cài d?t khá ph? bi?n trên laptop b?i giao di?n thân thi?n và …

Cách bật chế độ Khách trên Ch…

Ch? d? khách hay còn g?i là Guest Mode h? tr? ngu?i s? d?ng trình duy?t web trên máy tính tách bi?t…

Windows 10 là gì? Phân biệt c…

Window 10 du?c bi?t d?n là m?t h? di?u hành khá ph? bi?n du?c nhi?u ngu?i s? d?ng. Window 10 hi?n n…

Cách xem lịch sử trình duyệt …

N?u m?t ngày b?n l? tay xóa l?ch s? duy?t web c?a Chrome trên máy tính và ch?t nh?n ra r?ng còn m?c…

Hướng dẫn cách mở quyền chỉnh…

Trong h?c t?p và công vi?c, Google Drive là m?t trong nh?ng công c? tr? giúp vô cùng h?u ích. N?u b…

Google Chrome 90 có gì mới? H…

Google m?i cho ra m?t b?n c?p nh?t m?i nh?t Google Chrome 90 trên Windows 10, macOS và các thi?t b?…

Cách tải phần mềm giả lập Nox…

Choi game mobile trên máy tính hay laptop là m?t tr?i nghi?m tuy?t v?i mà các game th? không nên b?…

Cách chuyển mail từ Gmail cũ …

Chuy?n thu t? gmail cu sang gmail m?i nghia là b?n c?n ph?i b?t tính nang T? d?ng chuy?n ti?p trong…Address: 99 PhuongTranTo - Tan Phu - DongNai - Vietnam - Email: info@15s.vn - Phone: 818.337.007 - Website: 15s.vn
Copyright © 2007 - 15S. All rights reserved