Tìm kiếm rao vặt 15s.vn

Tìm kiếm rao vặt 15s.vn

FF 4-8 DAH - FF 4-10 DAY - FF 4-4 DDH - FF444- V6 PAF - TiVal SenSor VIETNAM - STC VIETNAM

Điện thoại: 0919191931 Địa điểm: Tp.Hồ Chí Minh Thời điểm: 64 tháng trước Xem: 58
Rao vặt này đăng cách đây hơn 64 tháng trước nên có thể đã cũ, hãy tìm kiếm để xem rất nhiều rao vặt tương tự mới nhất

SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam

Pressure switches series FF 4 for general applications
FF 4-2 DAH 1010 061 0,11 - 2 bar 3/8” Silumin
FF 4-2 DAH G 1010 109 0,11 - 2 bar 3/8” Silumin, gold flashed contacts
FF 4-4 DAH 1010 062 0,22 - 4 bar 3/8” Silumin
FF 4-4 DAH G 1010 012 0,22 - 4 bar 3/8” Silumin, gold flashed contacts
FF 4-8 DAH 1010 078 0,5 - 8 bar 3/8” Silumin
FF 4-8 DAH G 1010 096 0,5 - 8 bar 3/8” Silumin, gold flashed contacts
FF 4-16 DAH 1010 081 1 - 16 bar 3/8” Silumin
FF 4-16 DAH-G 1010 102 1 - 16 bar 3/8” Silumin, gold flashed contacts
FF 4-32 DAH 1010 076 2 - 32 bar 3/8” Silumin
FF 4-32 DAH-G 1010 003 2 - 32 bar 3/8” Silumin, gold flashed contacts
FF 4-2 DAY 1010 077 0,11 - 2 bar 3/8” polyamide
FF 4-4 DAY 1010 063 0,22 - 4 bar 3/8” polyamide
FF 4-8 DAY 1010 084 0,5 - 8 bar 3/8” polyamide
FF 4-10 DAY 1010 073 0,7 - 10 bar 3/8” polyamide
FF 4-16 DAY 1010 082 1 - 16 bar 3/8” polyamide
FF 4-12 AAG 1010 074 1 - 12 bar 1/4” stainless steel
FF 4-30 AAG 1010 066 4 - 30 bar 1/4” stainless steel
FF 4-60 PAH 1010 064 8 - 60 bar 1/4” stainless steel
FF 4-120 PAH 1010 079 16 - 120 bar 1/4” stainless steel
FF 4-250 PAH 1010 072 30 - 250 bar 1/4” stainless steel
FF 4-2 DRH 1010 106 0,11 - 2 bar 3/8” Silumin, manual reset max.
FF 4-2 DDH 1010 107 0,11 - 2 bar 3/8” Silumin, manual reset min.
FF 4-4 DRH 1010 016 0,22 - 4 bar 3/8” Silumin, manual reset max.
FF 4-4 DDH 1010 100 0,22 - 4 bar 3/8” Silumin, manual reset min.
FF 4-8 DRH 1010 069 0,5 - 8 bar 3/8” Silumin, manual reset max.
FF 4-8 DDH 1010 094 0,5 - 8 bar 3/8” Silumin, manual reset min.
FF 4-16 DRH 1010 110 1 - 16 bar 3/8” Silumin, manual reset max.
FF 4-16 DDH 1010 101 1 - 16 bar 3/8” Silumin, manual reset min.
FF 4-32 DRH 1010 057 2 - 32 bar 3/8” Silumin, manual reset max.
FF 4-32 DDH 1010 087 2 - 32 bar 3/8” Silumin, manual reset min.
Pressure switch with UL / CSA-approval IP 65
FF444- V4 DAF 1010 311 15 - 232 psi 1/4” - 18 NPTF Silumin
FF444- V6 PAF 1010 299 116 - 870 psi 1/4” - 18 NPTF stainless steel
FF444- V7 PAF 1010 300 232 - 1740 psi 1/4” - 18 NPTF stainless steel
Accessories for pressure switches series FF 4
Throttle FF 4-2 ... 32 bar 1011 002 Throttle for series FF4-2 up to 32
Throttle FF-12/30/60/120/250 1011 003 Throttle, stainless steel
Steel gauge fitting 1071 004 H 124-114 steel, G 3/8” - G 1/2”
Cable gland M 20 1011 004 490 M 20 13
Nut M20 1011 007 490 M 20
H FF 4 (cover FF 4) 1011 001 Transparent cover for FF4
Control pressure switch series FF4, approval acc. to ATEX
Protection class: IM2 EEx ia I, mining application
FF 4-2 AB DAH 1030 133 0,11 - 2 bar 3/8” zinc
FF 4-4 AB DAH 1030 134 0,22 - 4 bar 3/8” zinc
FF 4-8 AB DAH 1030 135 0,5 - 8 bar 3/8” zinc
FF 4-16 AB DAH 1030 136 1 - 16 bar 3/8” zinc
FF 4-60 AB PAH 1030 138 8 - 60 bar 3/8” zinc
FF 4-120 AB PAH 1030 139 16 - 120 bar 3/8” zinc
FF 4-250 AB PAH 1030 140 30 - 250 bar 3/8” zinc
Protection class: II 2G EEx ia IIC T6, aboveground and chemical application
FF 4-2 AC DAH 1030 141 0,11 - 2 bar 3/8” Silumin
FF 4-4 AC DAH 1030 142 0,22 - 4 bar 3/8” Silumin
FF 4-8 AC DAH 1030 144 0,5 - 8 bar 3/8” Silumin
FF 4-16 AC DAH 1030 145 1 - 16 bar 3/8” Silumin
FF 4-32 AC DAH 1030 146 2 - 32 bar 3/8” Silumin
FF 4-60 AC PAH 1030 147 8 - 60 bar 3/8” Silumin
FF 4-120 AC PAH 1030 149 16 - 120 bar 3/8” Silumin
FF 4-250 AC PAH 1030 150 30 - 250 bar 3/8” Silumin
FF 4-12 AC AAG 1030 131 1 - 12 bar 1/4” stainless steel
FF 4-30 AC AAG 1030 132 4 - 30 bar 1/4” stainless steel
Accessories
Throttle FF 4-2 ... 32 bar 1011 002 Throttle for series FF4-2 up to 32
Throttle FF-12/30/60/120/250 1011 003 Throttle, stainless steel
Steel gauge fitting 1071 004 H 124-114 steel, G 3/8” - G 1/2”
Control pressure switch series FF4 (GL- approved)
FF 4-2 GL DAH 1010122 3/8” Silumin
FF 4-4 GL DAH 1010020 3/8” Silumin
FF 4-8 GL DAH 1010031 3/8” Silumin
FF 4-16 GL DAH 1010117 3/8” Silumin
FF 4-32 GL DAH 1010026 3/8” Silumin
FF 4-60 GL PAH 1010088 3/8” Silumin
FF 4-120 GL PAH - 3/8” Silumin
FF 4-250 GL PAH - 3/8” Silumin
Accessories
Throttle FF 4-2 ... 32 bar 1011 002 Throttle for series FF4-2 up to 32
Throttle FF-12/30/60/120/250 1011 003 Throttle, stainless steel
Steel gauge fitting 1071 004 H 124-114 steel, G 3/8” - G 1/2”
Control pressure switch series FF4 VdS for firefighting equipment, VdS-approval
FF 4-2 VdS DAI 1020 068 0,5 - 1 bar
FF 4-2 VdS DRI 1020 070 0,5 - 1 bar manual reset max.
FF 4-10 VdS DAI 1020 080 0,7 - 10 bar
FF 4-16 VdS DAI 1020 067 1 - 16 bar
Pressure switch series FF142 for special application
FF 142-6 DAH 1050 004 0,2 - 1,5 bar 3/8” polyamide
FF 142-8 DAH 1050 003 1 - 8 bar 3/8” polyamide
FF 142-9 DAH 1050 002 2 - 21 bar 3/8” polyamide
FF 142-3 AAC 1050 001 -0,4 - 8 bar 1/4” stainless steel
FF 142-5 AAC 1050 005 2 - 22 bar 1/4” stainless steel
FF 142-10 AAC 1050 009 5 - 40 bar 1/4” stainless steel
FFg 142-6 DAH 1050 025 0,2 - 1,5 bar 3/8” polyamide, cast housing
FFg 142-8 DAH 1050 026 1 - 8 bar 3/8” polyamide, cast housing
FFg 142-9 DAH 1050 027 2 - 21 bar 3/8” polyamide, cast housing
FFg 142-3 AAC 1050 028 -0,4 - 8 bar 3/8” polyamide, cast housing
FFg 142-5 AAC 1050 029 2 - 22 bar 3/8” polyamide, cast housing
FFg 142-10 AAC 1050 030 5 - 40 bar 3/8” polyamide, cast housing
Accessories
Steel gauge fitting 1071 004 H 124-114 steel, G 3/8” - G 1/2”
H 124g-127 1051 006 mounting console for series FF142
Pressure switch series PS1
PS1-A1R 1040 007 -0,75 - 3 bar 1/4” brass/bronze
PS1-A2R 1040 002 -0,8 - 1,5 bar 1/4” brass/bronze
PS1-A3R 1040 008 -0,5 - 7 bar 1/4” brass/bronze
PS1-A4R 1040 004 1 - 20 bar 1/4” brass/bronze
PS1-A5R 1040 009 6 - 31 bar 1/4” brass/bronze
PS1-A6R 1040 011 4 - 12 bar 1/4” brass/bronze
Pressure switch series PS3 OEM
Types and prices on request only, minimum purchase quantity: 100 pcs.
Accessories Pressure Switch series PS 3
Cable socket 1071 008 cable socket acc. to DIN EN 175301-803 BFA
Seal for cable socket 1071 009
Pressure switch series PM / PT (2- and 3-pole)
PM/5 1080001 1 - 5 bar 1/4 " female
PM/6 1080005 1,8 - 6 bar 1/4 " female
PM/12 1080006 3 - 12 bar 1/4 " female
PMA/12 1080007 3 - 12 bar 1/4 " female
PT/5 1080002 1 - 5 bar 1/4 " female
PT/12 1080008 3 - 12 bar 1/4 " female
PTA/12 1080009 3 - 12 bar 1/4 " female
Electronic Pump Control EPS-MT
EPS-MT 1080014
EPS-MT-KSK 1080015 with cable plug and socket
Pressure switch series FF 501 / 603 / 701 / 902
Prices and types upon request


“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
I C ellphone I 84 919 191 931

I E mail I binh@songthanhcong.com

[ Yahoo ] binh87_stc [ Skype ] binh_stc

http://i.imgur.com/JPMoLAo.png" style="width: 108.75pt; height: 102.75pt; visibility: visible;">


STC Vietnam ( STC TRADING SERVICE CO., LTD. ) Head office: 10 Lô O, KDC Miếu Nổi , Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

TI 84 8 35074676 FI 84 8 35173889 WI www.songthanhcong.com

Moving forward, reaching future

**************************************************

Vaisala Vietnam , NSD Vietnam, SPG Vietnam, Unipulse Vietnam, Bircher Vietnam, Sensorer Vietnam, Semikron Vietnam, Pizato Vietnam, Proces – DATA, Novotecknik Vietnam, …

(Số điện thoại liên hệ 0919191931 - bạn vui lòng nói rõ tìm thấy rao vặt này tại 15s.vn)